Září

1. 9.
Maximův memoriál II., Rakovník

8. 9. - 9. 9.
MČRM, Píšťany

22. 9. - 23. 9.
Klubová výstava Bernských Salašnických psů, Zárybniční Lhota (S Peggy - Junior Handling)

28. 9.
Ukázky agility v Litvínově v rámci Svatomichaelských slavností na podporu lítvínovského útulku.

30. 9.
Závody u Moniky Fantové (Fantaklub)

                                                                                                                                               Zpět